Op deze pagina kan gekozen worden uit 2 betaalmogelijkheden, te weten:

1: scan deze QR-code en gebruik de daarop volgende link,

of

2: klik op de afbeelding van de QR-code hieronder en gebruik de daarop volgende link,

in beide gevallen volgt een betaalverzoek waarop u zelf het bedrag kunt invullen. Beide links zijn beperkt geldig, tot 20/12/2023, daarna worden zij vernieuwd.

Ik ben u dan zeer erkentelijk en wil u bij voorbaat danken voor Uw donatie.