Op deze pagina kan gekozen worden uit 2 mogelijkheden om te doneren:

1: scan onderstaande QR-code en gebruik de daarop volgende link,

of

2: klik hier op: “Donatielink” en gebruik de daarop volgende link.

In beide gevallen volgt een betaalverzoek waarop u zelf een bedrag kunt invullen. Beide links zijn geldig, tot 01/07/2024, daarna worden zij vernieuwd.

Ik ben u dan zeer erkentelijk en wil u bij voorbaat danken voor Uw donatie.

Arend Aalbrecht