Kano-Vaarregels in Nederland

De website met (juridisch correcte) informatie over vaarregels voor: kano’s, SUP’s, roeiboten, waterfietsen, drakenboten, oftewel alle “door spierkracht voortbewogen schepen”.

Voor die categorie schepen/schippers hanteer ik in mijn documenten gemakshalve geregeld de termen “spierkrachtschepen” en “spierkrachtschippers”.

Spierkrachtschepen en verkeersregels

Kano’s en andere “door spierkracht voortbewogen schepen” zoals SUP’s en roeiboten varen vaak op wateren waar ook andere schepen varen, zowel grote als kleine schepen, beroepsvaart en recreatievaart. Vanwege al dat scheepvaartverkeer gelden er ook op het water verkeersregels, vaak vaarregels genoemd. Voor die verschillende soorten “spierkrachtschepen” gelden dezelfde vaarregels.
Tot op heden hoor ik nog geregeld veel verschillende (ook niet meer geldende) vaarregels verkondigd worden, zowel door mede-vaarders als door tochtleiders.

De vaarregels voor alle scheepvaart in Nederland zijn vastgelegd in meerdere reglementen. De voornaamste twee zijn:

 • het Binnenvaartpolitiereglement (BPR); is geldig op de voor het openbaar verkeer openstaande wateren, uitgezonderd:
  • de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn en de Lek en de aan die genoemde vaarwegen gelegen havens, laad- en losplaatsen en recreatieplassen met uitzondering van de voorhavens van sluizen,
  • de Westerschelde met haar mondingen,
  • het Kanaal van Terneuzen met de buitenhavens te Terneuzen,
  • de Eemsmonding,
  • de Nederlandse gedeelten van de gemeenschappelijke Maas.
 • het Rijnvaartpolitiereglement (RPR); is geldig op de de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn en de Lek en de aan die genoemde vaarwegen gelegen havens, laad- en losplaatsen en recreatieplassen met uitzondering van de voorhavens van sluizen.

Handzaam boekje

Ik ben van mening dat iedere vaarder vrij eenvoudig de juridisch juiste verkeersregels moet kunnen vinden en eigenlijk ook een zekere basiskennis daarvan moet hebben.
Daarom heb ik over die vaarregels een beknopt boekwerkje geschreven, met nuttige uitleg bij meerdere onderwerpen. Het handzame boekje is gratis te downloaden vanaf deze website.
De titel van het boekje is: Kano-Vaarregels in Nederland.

De downloadlink voor de laatste versie van het boekje staat onderaan deze pagina.

Een belangrijk onderdeel van veilige deelname aan het scheepvaartverkeer is een goede “Reisvoorbereiding“. Als onderdeel daarvan is een “Veiligheidsmiddelenlijst” een nuttig hulpmiddel. Mijn versie daarvan is eveneens als download onderaan deze pagina beschikbaar.

Kosten

Een bezoek aan mijn website “https://kanovaarregels.nl” en Facebook-pagina “Kano-Vaarregels” kost U niets. Ook mijn boekje “Kano-Vaarregels in Nederland” en mijn uitwerkingen van ontvangen vraagstukken en voorvallen/casuïstiek, zijn gratis te downloaden via deze website en te lezen op de Facebook-pagina.

Actuele informatie over vaarregels op mijn website, publicatie van mijn boekje “Kano-Vaarregels in Nederland” en voorlichting over vaarregels voor spierkrachtschippers draagt bij aan goed begrip van hun positie en hun veiligheid op het water. Daarom vind ik het belangrijk om juridische informatie compleet, correct, op eenvoudige en onafhankelijke wijze voor iedereen beschikbaar te maken. Ik doe dit vrijwillig en met veel plezier, maar ik maak hiervoor ook kosten*.

Als U goed begrip van en inzicht in vaarregels en veiligheid op het water ook belangrijk vindt en (de kwaliteit van informatie en uitleg op) mijn website en boekje waardeert, kunt U mij steunen door via een donatie bij te dragen aan dekking van mijn kosten. Informatie over hoe U een donatie kunt doen en over eerder ontvangen donaties, vindt u op de pagina “Donaties”.

* Kosten: Abonnement website €30,-/jaar. Boeken + Reglementen BPR+RPR €45,-/jaar. Tijdsbesteding: gemiddeld 15 uren/week.

Abonnement

Voor mensen die op de hoogte willen blijven van de nieuwste versies, is het mogelijk om die (digitaal), op basis van een gratis abonnement, automatisch via e-mail te ontvangen.
Daartoe moet men dan het contactformulier invullen met de nodige gegevens en het verzoek.
Die gegevens neem ik dan op in een “BCC mailinglist” voor de verspreiding van een nieuwe versie.

Downloads

Het boekje is in .PDF te downloaden door hier te klikken.

Het boekje is in .DOC te downloaden door hier te klikken.

De “Veiligheidsmiddelenlijst” (versie 2) is in .PDF te downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht