2021-02-22

Beste kanoërs/spierkrachtschippers,

Vanwege merkwaardige tegenstrijdigheden tussen de beschreven regels en de antwoorden op vragen over handhaving op het Amsterdam-Rijnkanaal (afgekort: A-R-kanaal) ten aanzien van kanoërs op dat kanaal, heb ik uitgezocht en nagevraagd hoe het feitelijk juridisch gesteld is met betrekking tot spierkrachtschepen.

Op het gebied van regelgeving kon ik voor het A-R-kanaal geen “kanoverbod” vinden.

Aanvankelijk werd door een medewerker van Rijkswaterstaat (RWS) beweerd dat volgens artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) een kano als “niet passend” wordt gezien voor het A-R-kanaal. Om die reden zal, volgens die persoon, aan kanoërs nadrukkelijk verzocht worden het vaarwater te verlaten.

Kortom: kanoërs/spierkrachtschepen zouden het A-R-kanaal alleen haaks mogen oversteken en niet in de lengterichting mogen bevaren.

Daarom heb ik uitgezocht en in een document samengevat hoe het zit met de verkeersregels voor het varen met een kano/spierkrachtschip op het A-R-kanaal.


Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht