2022-11-13;

Beste kanoërs, suppers en andere spierkrachtschippers.

In de loop van 2022 bereikten mij vragen en opmerkingen over verkeersborden in Amsterdam, nabij het IJ, die nogal onduidelijk zijn.

Het gaat om zogenaamde “verbodsborden” met tekst die vragen oproept.

De tekst is:

LET OP!

Hoofdvaarwater met druk scheepvaartverkeer en grote schepen.

Verboden voor supplanken, waterfietsen etc. (BPR 1.06)

Port of Amsterdam

Dergelijke borden staan bij watertoegangen tot het IJ.

Enkele van de gestelde vragen zijn:

– Vallen kano’s onder de afkorting “etc.”?

– “Klopt” dit bord wel?

In juli 2022 heb ik hierover contact gezocht met Port of Amsterdam en hen ingelicht over de onjuistheid van die verkeersborden.

Totdat deze situatie met onjuiste verkeersborden opgelost is, lijkt het mij redelijk als “overtreders” van dit “verbod”, in geval van een bekeuring, zich eerst grondig oriënteren of voldaan is aan de wettelijke voorschriften voor het door hen overtreden verbod.

Indien er sprake is van een situatie zoals hierboven omschreven, dan kan men hiertegen bezwaar maken. Met de hierboven aangegeven motivatie acht ik de kans van succes bij de rechter zeer groot.

Mijn relaas van feiten, acties en conclusies heb ik verwerkt in een document.

Het complete document kunt u als PDF downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht