Beste spierkrachtschippers,

In de Landelijke Richtlijn van Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de Politie, voor “Zichtafstanden bij Slecht Zicht” zijn geen vaarwegen bij naam genoemd. Hierover ontstond onduidelijkheid onder andere bij mensen die onvoldoende bekend zijn met welke vaarwegen daaronder vallen. Daarom nam ik contact op met Rijkswaterstaat met de vraag:

“Welke vaarwegen vallen onder de Hoofdvaarwegen/Verkeersassen?”

Als antwoord ontving ik een overzichtskaartje waarop in grote lijnen die vaarwegen gemarkeerd waren. Ik constateerde diverse incompleet (niet zo concreet) aangegeven vaarwegbenamingen, waardoor alsnog onduidelijkheden op de loer lagen.

Het overzichtskaartje werd door mij aangevuld met meer concrete benamingen.

Op het kaartje staan enkele “Rijksvaarwegen” gemarkeerd. Kennelijk vallen die niet onder de Hoofdvaarwegen/Verkeersassen, maar daardoor wel onder de term “overige vaarwegen” van de Landelijke Richtlijn. Verder wordt de term “Hoofdtransportassen” gebruikt in plaats van Verkeersassen.

De term “overige vaarwegen” geldt dus voor alle overige vaarwegen in Nederland.

Ik hoop hiermee een stuk onduidelijkheid opgehelderd te hebben.

Het aangevulde overzichtskaartje is te downloaden door hier te klikken.

Arend Aalbrecht