Beste spierkrachtschippers,

In antwoord op meerdere vragen over de vaarregels voor onze doelgroep in het Havengebied van Rotterdam en op de Westerschelde heb ik daarvan voor beide gebieden een document gemaakt met verzamelde regels.

Voor de haven van Rotterdam zijn die regels te vinden in de ”HavenVerordening Rotterdam 2020” (HVR2020) en zijn bijlagen. Het vaargebied van de Rotterdamse haven kenmerkt zich door de drukke internationale scheepvaart met vele havens, getijden en de uitgebreide communicatie en verkeersregeling, via de marifoon, door de Rotterdam Port Authority (RPA). Ook de grote verschillen tussen zeevaart, binnenvaart en recreatievaart spelen een belangrijke rol.

Voor de Westerschelde zijn die regels te vinden in het “ScheepvaartReglement Westerschelde” (SRW). Het vaargebied van de Westerschelde kenmerkt zich door de grillige, bochtige vaargeul en de sterke stroming met getijden. Op de Westerschelde is eveneens sprake van druk international scheepvaartverkeer met grote zeeschepen, binnenvaartschepen en recreatievaart. Ook hier vindt uitgebreide communicatie en verkeersregeling plaats via de marifoon.

Om de relevante regels voor ieder van ons eenvoudig vindbaar te maken heb ik voor beide vaargebieden elk een eigen samenvatting gemaakt van de betreffende vaarregels. Beide documenten zijn middels een link hieronder te downloaden.

Het document over de HVR2020 is te downloaden door hierop te klikken.

Het document over het SRW is te downloaden door hierop te klikken.

Arend Aalbrecht